Monety Eberronu

Nazwy monet w Khorvaire.

Platyna – Smoki
Złoto – Galifary
Srebro – Suwereny
Miedź – Korony

Monety Eberronu

[Eberron] delusioner82 brathac